Wednesday, February 12, 2014

முடித்தவர் ஆரம்பிக்கிறார்

தென்னாபிரிக்காவில் 2010ஆம் ஆண்டு உலகக்கிண்ண உதைபந்தாட்ட இறுதிப்  போட்டியில் மத்தியஸ்தராகப் பணிபுரிந்த ஹொவாட் வெப் பிரேஸிலில் நடைபெற உள்ள உலகக்கிண்ண உதைபந்தாட்டப் போட்டியை ஆரம்பித்து வைக்கிறார்.
ஸ்பெய்ன், நெதர்லாந்து ஆகியனவற்றுக்கிடையே  தென்னாபரிக்காவில் 2010ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெய்ன் வீரர் யஐவிக்கும் நெதர்லாந்து நிஜெல் டி ஜோங்குக்கும் இடையே நடந்த  மோதலில் சிவப்பு அட்டை காட்டி ஜோங்கை வெளியேற்றினார்.
ஹொவாட் வெப்புக்கு 42 வயதாகிறது. அவருக்கு உதவியாக மெக்ஸிகோவைச் சேர்ந்த  31 வயதான வில்மர் ரொல்டன்,  43 வயதான நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த ஐவொரிகா நாட்டைச் சேர்ந்த நொமரண்டிக் அஸ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

No comments: