Monday, April 20, 2009

வி.ஐ.பிதொகுதி 5


இந்திய அரசியலில் புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதிகளில் ஒருவரான ப.சிதம்பரம் போட்டியிடும் சிவகங்கை தொகுதி அனைவரின் கவனத்தியும் ஈர்த்துள்ளது.தொண்டர்களூடன் அதிகம் பழகாத இவர் தேர்தலில் ஜெயிக்கும் கலை அறிந்தவர்.நிதி அமைச்சராகஇருந்தபோது பலசிக்ககளை எதிர்நோக்கியவர்.பேச்சாற்றலால் கவர்வது இவரின் பலம்.

No comments: